• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Velimir Vukićević

Rođen 1950. godine u Beogradu. Na Fakultetu primenjenih umetnosti diplomirao 1974. i magistrirao 1976. godine na Odjelu unikatne keramike, gdje je 2006. godine izabran u zvanje redovnog profesora.
Sudjelovao je na mnogobrojnim međunarodnim izložbama širom svijeta, na kojima je često i nagrađivan.
Sudionik je mnogih međunarodnih skupova, radionica i seminara.
Član je IAC-a, Međunarodne akademije uza keramiku iz Ženeve od 2001. godine.
Počasni član KERAMEIKONA, Hrvatskog keramičarskog udruženja postao je 2011. godine.

Adresa:
Katićeva 2,
11000 Beograd
Srbija

E-mail: vvukicevic@sbb.co.yu
http://velimirvukicevic.com/

Materijal koji umjetnik koristi je pretežno porculan, oslikava engobama i sve pali na 1220 i 1250˚C u oksidacijskoj atmosferi električne peći.


 
15.10.2019 - 06:38