• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Josip Grgevčić

Rođen  1938. u Jelsi na otoku Hvaru. Akademiju likovne umjetnosti završio u Zagrebu 1964.godine. Postdiplomski studij završio 1979. također na Akademiji u Zagrebu. Samostalno je izlagao u Starigradu na Hvaru, Hvaru, Varaždinu, u švicarskom St. Galleu, Čakovcu i Prelogu. Retrospektiva radova u Čakocu 1998. i 1999. godine u Kleku.
Od 1964. godine izlagao je na 90 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Desetak sklulptura izloženo mu je u javnom prostoru.
Dobio je nekoliko nagrada i priznanja.
Bavi se restauratorskim radom i radi kao vanjski suradnik na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, podružnica Čakovec.
Živi u Varaždinu.

Adresa:
Optujska 1

42000 Varaždin


 
15.10.2019 - 06:34