• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Vesna Aralica

Rođena u Beogradu, školovala se u Zagrebu, gdje je i  diplomirala na Pravnom fakultetu.
Keramiku je učila i 1993. završila kod naše istaknute umjetnice i keramičarke Mirjane Rajković.
Od 1998. sudjeluje na brojnim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, a od 1997. priređuje samostalne izložbe. Dobitnica je značajnih nagrada u nas i u svijetu.
Članica je ULUPUH-a i LIKUM-a, te jedna od osnivačica KERAMEIKON-a.
Živi i djeluje u Zagrebu.

Adresa:
Paška 14
10000 Zagreb

Uz izložbu u Zagrebu i Karlovcu, poznata pedagoginja, akademska slikarica i keramičarka, Višnja Markovinović, napisala je:

Na izložbi “Poderani keramički listovi “Vesne Aralice, ako pažljivo promotrimo, otkrit ćemo autoričinu slojevitost i dubinu umjetničkog razmišljanja i iskustva u realizaciji keramičkih
djela. To je umjetnost autoričinog unutarnjeg bića. Bogatstvo i senzibilitet u doživljavanju keramike, radom i vremenom čini vidljivu dinamiku Vesninog stvaralaštva.
Nadarena i sluhom za sve mogućnosti keramičkih tehnika, Vesna ih vješto i s uspjehom koristi bile one davne, suvremene ili naslućeno buduće, pa stvara djela maštovite realnosti.
Ploče ove izložbe realizirane su u keramičkoj tehnici gline sa papirom (Paperclay). Značajna je Vesnina interpretacija dotične tehnike s kojom je postigla veliku izražajnost i dojmljivost ploča.
Mješavina papira i gline djelovanjem temperature kod 1000°C faktor je stvaranja tih čudesnih ploča. Sa tako malo, postignuto je toliko mnogo. Takav mimalistički pristup stvorio je nevjerojatno beskrajne varijacije detalja i tihe slikovnosti. Manje i veće površine tonski određene, magličasto
povezane šare i znakove. Prozirna mreža svojevoljnih i uzbuljivih linija otkriva i naglašava diskretne tonove podloge. Vesna nam je upravo otkrila vječnu ljepotu suštinske keramike.
Potrebno je istaknuti da Vesna svoje keramičko znanje i iskustvo nesebično i sa zavidnim pedagoškim uspjehom daruje mladima u organiziranim keramičkim radionicama.

A u predgovoru katalogu uz izložbu u Karlovcu Marina Majoli piše:

Galerija keramičkih djela recentne hrvatske umjetnosti pruža nam i mogući drugi pogled na likovnost kada se sretnemo s keramičkim listovima autorice Vesne Aralice. Potreba za novim iskustvima što je imanentno stvaralačka osobina, pokrenula je u autorici potrebu za jednom novom pričom u koncepciji materijala. I dok promatramo keramičke listove napravljene od  gline sa papirom čini nam se da smo na pragu neke nove ere umjetničke keramike, istančanog rukopisa i poetike.
Hrabro i originalno Aralica se zaputila u prostor vlastite
avanture, rješavajući osobne estetske i zanatske dileme, dijeleći sudbinu vlastitog suvremenog kiparskog stvaralaštva.
I već na samom početku ta se procjena iskazala mudrom. Jer iza keramike uvijek zrači iznimna vitalnost, s uvijek novim mogućnostima. Zanimljivost i ljepota izložene keramike Vesne Aralice postignuta je kreativnošću, znanjem i vještinom u izvedbi.
Svaki keramički list je autentičan, originalan i cjelina za sebe. Ističe se svojom jednostavnošću i zanimljivošću oblika i boje, ukazuje na autoričin osjećaj za materiju, njezinu formu, boju i strukturu te sposobnost da svojim radom isprovocira i naznači prirodu materijala, da svojom senzibilnošću istakne bogatstvo tonskih varijanti, a različitost boje materije realizira kontroliranom temperaturom paljenja svakog keramičkog lista ponaosob.
Iščitavanje keramičkih listova Vesne Aralice nudi nam tri različite likovne razine: razinu materijala, razinu forme i razinu površine, a perceptivna stvarnost seli se unutar granica jednog novog mikro univerzuma.
Autoričini listovi tako su krhki na dodir, ali snažni u izrazu i kao da je sve rečeno jednostavno ali rječito.
Crteži urezani i utisnuti u površinu keramičkih listova privlače svojom jednostavnošću (podsjećaju na grafike) i kao da nas vraćaju prema onom, davnom, iskonskom. Istovremeno  u njima iščitavamo i nešto nadrealistično i bezvremensko.
Crteži ispunjavaju čitavu površinu podloge stvarajući osjećaj kretanja i dinamičnosti, gotovo bi se reklo da se kretanje nastavlja i "odlazi" izvan keramičkog lista tamo negdje u neomeđeni prostor i vrijeme.
Možemo reći da autorica u svojim radovima sjedinjuje prošlost i sadašnjost istovremeno razmišljajući i gubeći se u budućnosti.
Krajnji dojam izloženih listova doista je čudesan i očaravajući, inventivan i personaliziran, poetičan i lirski uglazbljen. Na kraju bih još samo dodala da nas je Vesna Aralica ovom izložbom uvela u neku novu stvaralačku profinjenost koju najbolje možemo prhvatiti slijedom nagonskog poriva prihvaćanja novih i skladnih likovnih uradaka koji su pred nama.

 

                           


 
15.10.2019 - 07:33