• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Call for new members at KERAMEIKON
 
Na temelju članka 11. Statuta Udruženja, objavljuje se
 
GODIŠNJI NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U REDOVITO ČLANSTVO

Zahtjev treba sadržavati:
 
●  Biografiju kandidata s kratkim prikazom dosadašnjeg djelovanja na
    području keramike
●  Pet fotografija ( na papiru i CD-u )  originalnih kandidatovih 
    radova
●  Popunjenu prijavicu
 
Zahtjeve s priloženim dokazom o uplaćenoj kotizaciji u iznosu 
od 400 kn, potrebno je dostaviti najkasnije do 7. listopada 2016. godine na slijedeću adresu: 
 
KERAMEIKON, 
Hrvatsko keramičarsko udruženje, 
Križanićeva 13, 
42000 Varaždin ( za natječaj )
OIB 44989422119
Kunski račun:  HR8524840081102552617   Reiffeisenbank d. d., 
Petrinjska 59, Zagreb
(u rubrici poziv na broj upisati vlastiti OIB)
Rezultati izbora bit će poznati nakon Godišnje skupštine KERAMEIKON-a,  koja će se održati 10. prosinca  2016..
 

 

27.05.2018 - 13:44