• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Ivančica Cvitić Znidarčić

Rođena u Zagrebu, gdje je završila Školu primijenjenih umjetnosti i Pedagošku akademiju. U Beču 1976. godine završila Visoku školu za primijenjene umjetnosti (Hochschule für angewandte Kunst) u klasi profesora Wandera Bertonija. Od 1987. do umirovljenja predaje na Keramičkom odjelu Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu.
Sudjelovala je na mnogobrojnim kolonijama, održala desetak samostalnih izložbi i sudjelovala na velikom broju skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.
Članica je ULUPUH-a od 1987.  i KERAMEIKON-a, Hrvatskog keramičarskog udruženja od 2002. godine.

Adresa:
Jabukovac 4
10000 Zagreb


Punina na zemlji i svemiru

Lijevani tvrdi porculan

2,5(23x29)x59x29 cm

KERAMEIKONOVA SREBRNA MEDALJA
na Međunarodnom festivalu postmoderne keramike , izložbi CERAMICA MULTIPLEX, Varaždin, 2005.

 

BUČA

Dimljeni raku

30x25 cm

S izložbe KERAMEIKON i prijatelji, Varaždin kao inspiracija, Varaždin, 2006.

 
23.06.2024 - 23:07