• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Zdenka Pozaic
 

U četvrtak, 18. prosinca 2014. u 18 sati, u Velikoj dvorani Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4 u Zagrebu,
Iva  Körbler, održat će predavanje pod naslovom Sakralni motivi u likovnom opusu Zdenke Pozaić.

Iva  Körbler piše:

„Likovni izričaj jedne od najistaknutijih hrvatskih suvremenih grafičarki, Zdenke Pozaić, iznimno je stilski i rukopisno prepoznatljiv, cjelovit i poetološki uravnotežen.
Oduvijek gotovo manifestno izvan likovnih i teorijskih trendova, grupa ili tendencija,
umjetnica je ostvarila autoreferencijalan grafički svijet posvećen tzv. malim, intimističkim temama, od kojih posebno mjesto zauzimaju sakralno-duhovni motivi.
U stilskom kontekstualiziranju njezina opusa treba naglasiti blizinu nadrealističkih impulsa koja se vrlo često isprepleće s nasljeđem lirske apstrakcije, no taj je stilski smjer otvorio neslućene mogućnosti istraživanja i suvremene reinterpretacije sakralnih motiva u različitim medijima i tehnikama. Motivi anđela, raspeća, križa, ali i prolaznosti vremena obilježit će nove i najnovije radove umjetnice koja time posredno i suptilno komentira našu stvarnost, od koje se ne možemo u potpunosti izolirati.” 

09.06.2023 - 16:58