Kerameikon Logo
 
  Poziv iz KERAMEIKONA  |
Poziv na Godišnju skupštinu KERAMEIKONA
 
1. Izvještaj o radu Udruženja u razdoblju proteklom od prošlogodišnje    
     Skupštine
2. Financijski izvještaj
3. Izvještaj Nadzornog odbora
4. Prijedlog programa i Financijskog plana za naredno vremensko
    razdoblje
5. Izbor i potvrda novih članova Udruženja
6. Razno
 
Sponsors  
LIBRIS
SOING
Grad Varaždin