• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Izložba Vesne Osojnički u Slavonskom Brodu
 

Povodom izložbe u Slavonskom Brodu, u katalogu Danijela Ljubičić Mitrović piše:
Izložbom Kretanja predstavljamo recentne radove kiparice i keramičarke Vesne Osojnički.
Naziv Kretanja autorica je odabrala, jer je pokret / kretnja, zajednički nazivnik i temeljni motiv svake pojedine, izložbom predstavljene skulpture. Ako se iz djela umjetnika može iščitati njihov život kao i njihova duša, možemo reći da Vesna Osojnički u svojim radovima sublimira iskustva koja su ju u konačnici odredila i kao umjetničku osobnost. Kretanja su oblikovala njeno djetinjstvo, iscrtala životni put i ponovno, na kratko, vratila do grada djetinjstva i odrastanja. "Prvo takvo kretanje dovelo je moje roditelje u Slavonski Brod, mene obilježilo akcentom slavonskog govora i odredilo kao kreativca. Davne 1961. godine otac željezničar, strojovođa, dopremio nas je vlakom u ravnicu. Cijelo djetinjstvo i odrastanje su mi bili u znaku vlaka, tračnica, ljuljanja vagona, preko pragova, mirisa željeznice, očevih noćnih i dnevnih službi..."(V. Osojnički).
Nekolicina skulptura dobila je naziv Hommage željeznici i upravo su one poveznica s autoričinim brodskim razdobljem. Međutim, izložba Kretanja svojevrsni je Vesnin hommage životu u cjelini, koji je omogućio njezinom istraživačkom duhu rast kroz stalne izazove.
Iako umjetnost keramike danas promišljamo ravnopravnu ostalim kiparskih tehnikama, bez predrasuda funkcionalnosti i dekorativnosti koju je vremenom nosila, ona u sebi zaista ima prizvuk posebnosti.
Glina kao tradicionalni kiparski medij pogoduje mnogim umjetničkim zamislima i izazovima, ali u konačnici u bronci ili drugom materijalu izlivene skulpture gube određene kvalitete originalnog predloška. To se odnosi na fine razine napetosti oplošja i površine kroz koje se emitira utkani stvaralački naboj. Skulpture izrađene u tehnici terakote esencija su te energije ali i više od toga. Sinergija umjetnikovog stvaralačkog poriva te sama priroda materije; zemlje/gline koja u sebi krije arhetipske forme i priziva njihovu materijalizaciju, otvara vrata mnogih neistraženih prostora umjetnosti. Stoga nije neobično što kontinuitet oblikovanja u glini traje od vremena početaka civilizacije do danas. Iako su uvjetovani potrebom da služe određenoj namjeni, drevne predmete od keramike mahom određuje
i umjetnička dimenzija. Ponekad se ona manifestira kroz oblik i proporcije, a ponekad je potpomognuta crtežom ili oslikom na glatkoj ili teksturom prekrivenoj površini. Glina svojom elastičnošću i podatnošću, omekšana toplinom tijela / ruku nosi potencijal neograničenog broja oblika. Njena intimistička priroda proizlazi iz suglasja, apsolutnog osluškivnja stvaratelja, neposredno prevodeći fine razine svijesti na likovni jezik oblika, linija, tekstura i boja...
Iako je neka od svojih ranijih ostvarenja temeljila upravo na ovim odlikama materijala, recentne skulpture Vesne Osojnički iskorak su iz klasičnog medija keramike. One su racionalizirane kompozicije, nastale na iskustvu kiparskog načina promišljanja, oduzimanja i oslobađanja forme kao i arhitektonskog konstruktivnog građenja. Pojedine skulpture izrasle iz osnovnih formi poput skulptura Kroz vrata, Kvadratni prodor, Dijagonalna putanja, kao i skulptura Prema vječnosti, proporcijama i mliječnim oplošjem prizivaju duhovnost i asociraju na sakralnu arhitekturu hrvatskih ranokršćanskih zdanja.
Tendencija minimalističkog pojednostavljivanja osnova je oblikovanja skulptura Vesne Osojnički. Često, kao ishodište svojih radova, umjetnica uzima osnovne forme jakog simboličkog naboja poput kruga, kugle, kvadrata, trokuta ili križa. Proporcionalno sažetosti forme Vesninih skulptura složenost je njihovih značenja. Odabirući
moćne simboličke oblike kao jezgru koju potom nadograđuje kiparica im pridodaje metafizička svojstva.
I u samom pristupu promišljanju formi sadržano je kretanje. Ono funkcionira na relacijama od općeg prema pojedinačnom i obratno. Naime, svaka od ovih temeljnih minimalističkih formi sadrži osim univerzalnog i dimenziju osobne interpretacije. Ona se očituje u blagim pomacima, istacima, izmacima, rotacijama, umnažanjima...
kojima se podržava i prati temeljni motiv. Tako se oblici u cijelosti i složenosti otkrivaju zbirom pogleda uvjetovanim kretanjem oko skulpture. Posebno značenje imaju negativne forme, koje na doslovnoj i simboličkoj razini označavaju prodor, prolaz - kretanje...Karakter objedinjene statičnosti i dinamičnosti  u sebi utjelovljuje i druga skupina izloženih skulptura. To su konstruktivističke interpretacije susreta izduženih formi koje se
istovremeno sukobljavaju i nadopunjuju. One predstavljaju  materijalizirane kretnje zaustavljene u točci labilne ravnoteže,  poziciji krajnje napetosti koja inicira nastavljanje procesa kretanja u svijesti promatrača.
Skulpture iz ciklusa Hommage željeznici Vesna Osojnički izradila je od željezničarskih pragova koji su po sebi sadržajem prošlosti ispunjena materija. Jednostavne u svojoj izradi, bez posebnih intervencija u obradi materijala, skulpture iz ciklusa Hommage željeznici evociraju boje i mirise djetinjstva. Emotivan odnos prema prošlosti kiparica
iskazuje kroz oblike koji se suprotstavljaju, nadopunjuju, ispunjavaju, prožimaju i razilaze te kroz nesavršenu savršenost oblikuju jedinstvenu cjelinu.
Posebnost izložbe Kretanja su skulpture koje su Vesnu Osojnički potvrdile kao značajnu autoricu i izvan granica Hrvatske. Izabrana na međunarodnom natječaju, monumentalnu skulpturu Vjetar, kiparica je izradila na Internacionalnom simpoziju skulpture u Changchunu, provincija Jilin, u Kini, i sastavni je dio jedinstvenog, internacionalnog grada skulptura. Izložbom prezentirana istoimena skulptura poslužila je kao model istovjetnoj uvećanoj kompoziciji. Dokaz je univerzalnosti Vesninih oblika koje ne gube niti jednu od svojih kvaliteta bilo da su uvećanih dimenzija ili su izvedene u komornoj formi. Uvećani model skulpture Pobjeda / Victory od bijelog
bračkog kamena Vesna Osojnički realizirala je i za to dobila priznanje na izložbi dizajna, održane povodom Olimpijskih igara u Pekingu, 2009. godine. Od tada je Pobjeda stalni eksponat putujuće izložbe kroz Kinu koja evocira uspomenu na Olimpijske igre. Oslobađanje forme tema je i osnovni motiv skulpture.
Savršeni oblik kugle uglačanog oplošja u kontrastu s neobrađenim kamenom iz kojeg je nastala, predstavlja usmjerenu energiju potrebnu za materijalizaciju ideje.
Svu silinu svoje stvaralačke energije Vesna Osojnički usmjerila je i na stvaranje Oblikovne likovne radionice Plemenitaš, u zavičaju svojih predaka, Gorskom Kotaru. Kroz sedamnaest godina rada uspostavila je kontinuitet međunarodne likovne kolonije kroz koju je stvorena zbirka radova suvremene umjetničke keramike.
Međutim, jednako važan kao i umjetnički Vesnin je pedagoški rad i činjenica da je otvorila vrata umjetnosti oblikovanja svima koji imaju potrebu izraziti se u tom mediju. 

 

13.07.2024 - 09:06