• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
DVIJE AKCIJE U KERAMEIKONU
 

KERAMEIKON SUDJELUJE U DANIMA OTVORENIH VRATA UDRUGA 2014. (DOVU) I PRIKUPLJANJU POMOĆI POPLAVLJENIMA
 
Cilj akcije Dana otvorenih vrata udruga 2014. jest želja da se građanima i široj javnosti približe programi i projekti od interesa za opće dobro a koje provode udruge u Hrvatskoj. Time se povodom u prostorima udruga ili izvan njih organiziraju različite aktivnosti u
Vrata udruge bit će otvorena određenog dana ili više dana svim zainteresiranim građanima.
 
U okviru DOVU 2014., KERAMEIKON će predstaviti aktivnosti koje provodi u cilju promocije i unapređenja keramike kao specifične vrste
umjetnosti. Tako će posjetitelji moći pogledati recentnu izložbu
gosta umjetnika Velimira Vukićevića u izlozima Galerije, izbor
radova gošće umjetnice Heidi Nonnenmacher  kao i dio Zbirke suvremene svjetske keramike koja se permanentno izlaže u prostoru KERAMEIKONOVE GALERIJE K10, u Kukuljevićevoj 10 u središtu Varaždina.  

Tokom cijelog  perioda građanima će biti dostupni tiskani  materijali koji govore o dosadašnjem radu Udruženja: katalozi svih medjunarodnih festivala suvremene keramike i izložbe  CERAMICA MULTIPLEX, katalozi godišnjih izložbi koje se tradicionalno pod naslovom KERAMEIKON & i prijatelji održavaju svake godine, te stručna literatura i specijalizirani časopisi.
Kroz razgovor sa članovima detaljnije će se
predstaviti dosadašnje aktivnosti i planovi Udruženja.

Istovremeno, u suradnji sa  ZAKLADOM SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA organizirat će se prikupljanje pomoći za poplavljena područja Republike Hrvatske i šireregije, tako što će se će se prikupljati novčane donacije a u Kerameikonu će Vam zauzvrat
pokloniti  rukom oslikane keramičke zdjelice ili pak nešto od
Kerameikonovih  promotivnih materijala ( katalog izložbe, majicu ili torbu)

Radno vrijeme za posjetitelje:
 

5. lipnja 2014. od 10,00 do 12,00 sati
6. lipnja 2014. od 18,00 do 20,00 sati
7. lipnja 2014. od 10,00 do 12,00 sati

13.07.2024 - 07:53