• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Međunarodni književni susret u KERAMEIKONU
 

U subotu, 10. siječnja 2015. u 11.30 sati u KERAMEIKONOVOJ GALERIJI K10,u Varaždinu, Kukuljevićeva 10, Ogranak Matice hrvatske 
u Varaždinu i KERAMEIKON, Hrvatsko keramičarsko udruženje, organiziraju susret nazvan 

MAROKANSKO-HRVATSKI DODIR U VARAŽDINU.

U programu sudjeluju:
 
BENAISSA BOUHMALA, 
književnik iz Maroka,
i Lana Derkač, autorica knjige objavljene na arapskom,
Prevodit će Davor Šalat i Biserka Vinceković.
 

Benaissa Bouhmala rođen je 1951. godine, u Meknesu u Maroku. Sveučilišni je profesor koji predaje suvremenu arapsku poeziju i kritiku suvremene književnosti na Sveučilištu MoulayIsmailu Meknesu te suvremenu marokansku književnost na istraživačkom odjelu Škole 

za umjetnost i humanističke znanosti istoga sveučilišta. Ondje je i supervizor za doktorske radove, kao i profesor na programima doktorskog studija „Književnost i društvo“,te „Književnost i estetika“. Kritičar je i prevoditelj. Član je „Kuće poezije u Maroku“ i Marokanskog društva pisaca. Sudjeluje u radu mnogih povjerenstava za dodjele književnih nagrada. Objavljuje studije, eseje, prijevode i pjesme u časopisima i novinama u Maroku, širom arapskog svijeta i u Europi. Sudjelovao je na kolokvijima, seminarima i pjesničkim festivalima u Maroku, Iraku, Egiptu, Tunisu, Libiji, Alžiru, Francuskoj, Rusiji, Ukrajini, Makedoniji, Maleziji i SAD-u. 
Lana Derkač (1969.) članica je Hrvatskog društva pisaca. Piše poeziju, prozu, drame i eseje.Nagrađivana je, uvrštavana u antologije, panorame i zbornike u zemlji i inozemstvu. Bila je sudionik više međunarodnih pjesničkih festivala i književnih događanja. Tekstovi su joj prevođeni na 15 jezika. Zadnju njenu objavljenu knjigu poezije priredio je i preveo na arapski jezik upravo Benaissa Bouhmala. 
Davor Šalat (1968.) član je Društva hrvatskih književnika, urednik časopisa "Most", piše poeziju i kritike, ovoga puta predstavit će se u ulozi prevoditelja koji je omogućio da se književni tekstovi marokanskih pisaca čuju u Zagrebu. 
Biserka Vinceković prevoditeljica je s francuskog jezika i predsjednica Francuskoga klubau Varaždinu.

 
23.06.2024 - 21:57