• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
ORGANIZACIJSKO VIJEĆA FESTIVALA

Blaženka Šoić Štebih, predsjednica
Danijela Pičuljan, potpredsjednica
Vlasta Gverić, tajnik

Članovi:


Ana Ereš
Marija Barić
Željka Bračko
Dr Ivan Čehok
Mirjana Dučakijević
Mr Ernest Fišer
Karmen Gumbas
Nedjeljko Krčar
Dr Janko Pavetić
Mr Denis Peričić
Ljerka Šimunić
Danijela Tkalčec
Branka Tropp
Ivica Vrbanić
Ivanka Vrbanec
Gustav Weiss
Milan Horvat
Gordana Labaš
 
19.06.2024 - 11:59