• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Uvodni tekst Mirjane Dučakijević, selektorice izložbe

Već petu godinu udruga KERAMEIKON okuplja svoje članove i prijatelje oko izložbe „KERAMEIKON & prijatelji“.
Izložba je osmišljena kao godišnja smotra njihovog
stvararalaštva u keramičkim tehnikama.
Njezin cilj je upoznati širu javnost s radom udruge i senzibilizirati ju upravo za taj vid likovnog stvaralaštva. Promatranjem njihovih individualnih dosega, dobije se slika onog snažnog osobnog, misaonog i duhovnog napora koji je potreban da se iznjedri dobra likovna forma.
Ove godine je predloženom temom „ZIMA“, dat je poticaj da se u oblikovanju forme doživi lijep doživljaj zimskog nadahnuća. Veliki broj autora (49) poslao je svoje radove koji će zasigurno pokazati zavidne rezultate keramičkog oblikovanja.
Europska keramika,  kao i naša hrvatska, prošla je dosta jednostavni povijesni put.  To znači da dijeli sudbinu svih ostalih grana primijenjene umjetnosti.
Tijekom prošlih vremena keramika je imala uglavnom uporabnu vrijednost.
Danas ona sve više poprima skulptorsku odnosno osamostaljenu vrijednost forme čija utilitarnost nije primarni čimbenik.
Taj je put razvoja bio vrlo spor i odvijao se uglavnom kroz cijelo dvadeseto stoljeće. Razlozi sporog kretanja od utilitarnog do izrazito umjetničkog možda je nedovoljno
poznavanje procesa izrade i oblikovanja.
U našem vremenu, kada vrsni sintetičari svoja bogata iskustva brzo prenose svojim učenicima, puno  smo dalje od pionirskog, otkrivalačkog stvaranja. Veliki majstori keramike, kojih je poveći broj u Hrvatskoj, brzo doprinose
ravnopravnosti keramike s ostalim likovnim disciplinama.
Usuđujem se reći da u Varaždinu rad na keramici iz dana u dan poprima neslućenu širinu, zahvaljujući, prije svega,
varaždinskoj udruzi KERAMEIKON. Ona je oko sebe okupila gotovo sve vodeće keramičare u Hrvatskoj i izvan nje.
Možda će netko pomisliti da je riječ o masovnosti u kojoj se uvijek pomalo utapa (ili gubi) kvaliteta. No, usvajajući znanstvena dostignuća i napredak tehnologije, fizike i kemije, keramika se neminovno okreće sebi samoj, svom vlastitom biću.
Time, ova ugledna udruga u Varaždinu, ostvarujući zanimljive izložbe, polako ulazi u  tijekove suvremenih europskih zbivanja. 
Mnogi autori predstavljeni na godišnjim revijama
prioritet daju obliku. Glazura, tamo gdje je ima, uglavnom je u funkciji oblika.
Sinteza oblika i glazure daje smisao pronalaženju cjelokupnih rješenja.
Udruga Kerameikon i njezini članovi odlikuju se  istraživalačkim duhom pa su tako u potpunosti opravdali naše povjerenje.
Njihovi keramički radovi, tj. keramo-plastika,
dio su osebujnog umjetničkog  svijeta koji uvijek oživi baš ovakvom izložbom.
Vrijedno je upoznati se sa svakim pojedinim izložbenim primjerkom, djelićem osebujnog  stvaralaštva svakog pojedinog autora. Keramički izradak, koji nadahnjuje gledatelja 
ustvari je oplemenjeno ispunjeni prostor u kojemu umjetnine žive svoj puni život.

Mirjana Dučakijević


 
15.08.2022 - 21:45