• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Izložba Jelene Miletić

Izložba pod naslovom BESKONAČNA REPETICIJA obuhvaća apstraktne keramičke skulpture izvedene iz oblika izvijenog zmaja. Njihova su specifičnost monumentalne dimenzije (do 2 m visine), netipične za medij keramike. Elegantne, vertikalno
usmjerene krivulje ostvarene su nizanjem repetitivnih oblika na armaturu, «kičmu» pojedinog rada.
Keramika koja se kao medij tradicionalno vezuje uz male forme i uporabnu namjenu na ovoj se izložbi predstavlja kao ravnopravna u izražajnosti tradicionalnim kiparskim materijalima.
Izložbu će otvoriti kustosica izložbe Gordana Biba Marković, voditeljica Male galerije Udruženja likovnih umetnika
primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) u Beogradu. U predgovoru ovoj izložbi ona je napisala:
„Futuristička inkarnacija prethistorijskih životinja temeljena na vječitom ponavljanju sličnih, aerodinamičnih,
 modularnih sastavnih dijelova spojenih radosnom kreativnošću umjetnice, u vječitom, ali evolutivnom ponavljanju, daje svojevrsnu kontra-tezu mislima nekih sjevernjačkih filozofa o „vječitom vraćanju istoga“, vječitoj evoluciji, vječitom uspinjanju uzlaznom spiralom, ka apsolutnoj ljepoti. Živost, igra, duhovitost uobličeni su u likovnu misao
koja lako dopire do likovnih autoriteta i sasvim običnih ljubitelja umjetnosti. Ideja ritmičnog umnožavanja i
ponavljanja nosi autentičnu i sadržajnu inspiraciju autora čiji se radovi mogu prihvatiti kao jedan oblik razvoja
suvremene skulptorske misli u okviru proširenog medija keramike.“

Jelena Miletić rođena je 1976. godine u Pančevu, 1976. diplomirala 2005. na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu - Odsjeku keramike, 2005. te magistrirala 2008. na istom fakultetu, u klasi profesora Velimira Vukićevića.
Glavno područje studiranja: Unikatna keramika - skulptura. Glavno područje interesa: monumentalna keramička skulptura.
Članica je ULUPUDS-a (Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije), Sekcije keramike od 2007. godine. Izlagala je samostalno te na preko 40 grupnih izložbi u Srbiji i inozemstvu (Ljubljani, Piranu, Varaždinu,
Kapfenbergu i Parizu.
Dobitnica je više nagrada, a radovi joj se nalaze u kolekcijama Narodnog muzeja Slovenije u Ljubljani, Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, i KERAMEIKONOVOJ zbirci suvremene svjetske keramike u Varaždinu.
Živi i radi u Pančevu.


 
13.07.2024 - 09:11