• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Izabrani umjetnici

Dragana Adamov  (IT)
Štefanija Baranašić (HR)
Marjeta Baša (SI)
Ana Benaković (HR)
Sanja Benčić (HR)
Rosemarie Benedikt (AT)
Slavko Blažičko (HR)
Spomenka Bošković (HR)
Željka Bračko (HR)
Bruna Dobrilović (HR)
Kornelija Dretar (HR)
Ana Ereš (HR)
Anica Erjavec (SI)
Biserka Filipan Kraljič (SI)
Mate Franin Pećarica (HR)
Vera Gambar Miščević (HR)
Tatjana Gomboc Jerman (HR)

Josip Grgevčić (HR)
Bernardica Gršić (HR)
Tatjana Hlačer (SI)
Đurđica i Antun Horvat (HR)
Drago Jančić (HR)
Nada Jeličić (HR)
Nada Kažić (ME)
Suzana Kljuš (HR)
Željka Korbar (HR)
Nina Koželj (SI)
Bojana Križanec (SI)
Margareta Krstić (HR)
Gordana Labaš (HR)
Jasna Lamza (HR)
Lidija Maček Stanić (HR)
Blanka Magdić (HR)
Ksenija Makarovič (SI)
Višnja Markovinović (SI)
Jelena Miletić (RS)
Višnja Naerlović (HR)
Snježana Nemarnik (HR)
Vlasta Pastuović Aleksić (HR)
Margareta Peršić (HR)
Dora Pezić Mijatović (HR)
Danijela Pičuljan (HR)
Snježana Pokos Vujec (HR)
Jadranka Popović (HR)
Ivanka Prelević –Vana (ME)
Kristina Rob (HR)
Boris Roce (HR)

Miljanka Simšić (SI)
Vladica Sivčev (BE)
Liljana Smodlaka (HR)
Mirjana  Sorko Nikolić (HR)
Sanja Stani (HR)
Vera Stanković (RS/SI)
Lučka Šičarov (SI)
Zlata Šokec (HR)
Gordana Štahan (HR)
Marija Neva Umek  (SI)
Zvezdana Unušić (HR)
Jelena Valkaj (HR)
Marija Višić Guina (HR)
Biserka Vlahović (HR)
Ivančica Vončina (HR)
Nada Vrbanić (DE)
Robert Wrana (HR)
Dani Žbontar (SI)
Zora Žbontar (SI)

15 učenika od 5. do 8. razreda IV Osnovne škole u Varaždinu,
nastavnica Biserka Vlahović:

Morana Bunić 8A
Madonna Crlenjak 8A
Tamara Fruk 7A
Laura Grilec 8B
Iva Hižak 8A
Elena Ivančić 8B
Patricija Jovan 8B
Petra Kos 8A
Tena Lonjak 8B
Eva Maltar 7A
Emanuel Nižetić 5C
Vlasta Pranjić 8A
Tena Reinholc 8A
Iva Šobak 8A
Vida Vertuš 5A


 
19.06.2024 - 12:34