• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Posebna izložba Gustava Weissa u Veltenu u Njemačkoj


Info:
Posebna izložba Gustava Weissa u Veltenu u Njemačkoj


Uz temu izložbe:
Keramika je područje zanata i umjetnosti, koje se tradicionalno bavi oblicima i bojama i jednako tako prekoračuje granice slikarstva i kiparstva.
Kao nova umjenička kategorija keramika je doprinijela raznovrsnosti oblikovanja.
Slikanje glazurom u svojim raznovrsnim varijacijama dio je toga.
Na izložbi se mogu pogledati dijelom slikarski i dijelom grafički radovi u glazuri kao i figuracije obojene glazurom kao primjer semantičke umjetnosti koja se oglasila u svijetu umjetnosti u 21. stoljeću

Više: www.gustav-weiss.de

 

 
19.05.2024 - 19:48