• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Izgradnja keramičke peći po uzoru na starorimsku lončarsku peć

Izgradnja keramičke peći po uzoru na starorimsku lončarsku peć zajednički je projekt Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice i KERAMEIKONA, Hrvatskog keramičarskog udruženja iz Varaždina

Suradnici na projektu
Spomenka Vlahović, arheologinja i ravnateljica Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice
Blaženka Šoić Štebih, predsjednica KERAMEIKONA, Hrvatskog keramičarskog udruženja i članica  AIC-a, Međunarodne akademije za keramiku iz Ženeve
Bernd Pfannkuche, stručnjak za građenje keramičkih peći i izdavač stručnog časopisa za
keramiku Neue Keramik/New Ceramics iz Njemačke
Graditeljska škola iz Čakovca
Milivoj Šegan, akademski kipar i restaurator iz Zagreba
Danijela Pičuljan, dopredsjednica KERAMEIKONA

Cilj projekta:
1. Na temelju povijesnih iskustava i nalaza na lokalitetu, izgraditi funkcionalnu keramičku peć
koja će omogućiti paljenje keramike u suvremenim uvjetima i realizaciju kontinuiranih radionica za izradu muzejskih suvenira i drugih tipičnih glinenih predmeta
2.Koristiti isključivo lokalne materijale (glinu, drvo i dr.)

Mjesto izgradnje
Originalni lokalitet starorimskog nalazišta u Varaždinskim Toplicama koji je pod nadzorom Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice i Ministarstva kulture RH

   
Photo
 
Slikovni zapis radionice

Fotografije su snimili:
Višnja Naerlović, Bernd Pfannkuche i Blaženka Šoić Štebih

19.05.2024 - 20:09